شهر خبر

افشاگری الهامی از دخالت وزیر سابق ورزش در انتخاب سرمربی استقلال

افشاگری الهامی از دخالت وزیر سابق ورزش در انتخاب سرمربی استقلال

ساکت الهامی سرمربی هوادار گفت: مدیران استقلال با بنده و فرهاد مجیدی مذاکره کردند اما آقای وزیر وقت آن زمان این انتخاب را وتو کردند.