شهرخبر

خدمات دامپزشکی در نقاط صفر مرزی + عکس

خدمات دامپزشکی در نقاط صفر مرزی + عکس

طرح رایگان واکسیناسیون دام‌های سنگین علیه بیماری لمپی اسکین در نقاط صفر مرزی شهرستان بانه انجام شد. در این طرح که توسط سازمان دامپزشکی در سطح استان کردستان درحال انجام است دام های سنگین (گاو و گوساله...) در مقابل بیماری‌های ویروسی که می تواند خسارات اقتصادی فراوانی به صنعت دامداری وارد کند مقاوم می کند.

منبع: ایرنا