تنیس روی میز انتخابی قهرمانی جهان| صعود نیما عالمیان در روز شکست 3 نماینده ایران