شهرخبر

صد آنلاین | یک فرد موتورسوار هنگام رانندگی با ترمز کردن ناگهانی و نابجا در وسط خیابان حادثه آفرین شد و براثر این حادثه جان خود را از دست داد.