افتتاح چهار ایستگاه مترو تا اسفند | ایستگاه‌ها در کدام نقاط شهر هستند؟