شکست تلاش‌های غرب برای دخالت در روابط روسیه با کشورهای آسیایی