شهرخبر

مرتضوی: کسری منابع صندوق تأمین اجتماعی و صندوق کشوری در افق ۱۴۰۵، ۷۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود

مرتضوی: کسری منابع صندوق تأمین اجتماعی و صندوق کشوری در افق ۱۴۰۵، ۷۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در افق ۱۴۰۵ متاسفانه با مشکل بسیار جدی مواجه هستیم، اگر با همین دست فرمان پیش برویم ۷۵۹ همت در افق ۱۴۰۵ کسری منابع صندوق تامین اجتماعی و صندوق کشوری خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری برنا، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 20 دی ماه) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق های بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه (س)، گفت: امیدوارم همه مسلمانان جهان به ویژه کشورهای اروپایی پاسخی در خور توجه به اهانت اتاق فکر رسانه ای کشور فرانسه در اهانت به مرجعیت بزرگ جهان تشیع بدهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: عزم دولت برای ساماندهی صندوق های بازنشستگی با همراهی مجلس شورای اسلامی جدی است از این رو بسیار خرسندم که گزارش اینجانب با گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در یک سو بوده و فهم مشترکی از مشکلات داریم.

وی افزود: کار ما در ساماندهی صندوق ها با توجه به سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه تامین اجتماعی است و اساس بر استقرار نظام تامین اجتماعی جامع و یکپارچه و چند لایه است. بست و تامین اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه ای در دستورکار ما قرار گرفته است.

مرتضوی با اشاره به وضعیت صندوق های بازنشستگی، عنوان کرد: صندوق های 18 گانه کشور را به دو دوسته تقسیم می کنم، صندوق های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر صندوق های تخصصی و صنفی. تقریبا 94 درصد جامعه هدف مشمول دریافتی از سوی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق روستاییان و عشایر هستند و حدود 6 درصد از مابقی جمعیت جامعه هدف از سایر صندوق ها تامین منابع می شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اضافه کرد: مشکلاتی که در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس بود، ناشی از بسیاری از ناترازی ها است، یکی از ناترازی ها نسبت پشتیبانی و نسبت تعداد بیمه پردازان و مستمری بگیران در صندوق های مختلف کشوری، لشگری و تامین اجتماعی، سیل شدید موضوعی را طی می کند تا جایی که تا سال 1360 تقریبا نسبت پشتیبانی 12 به یک بوده است اما هم اکنون گزارش ها حاکی از این است که در سال 1400 نسبت پشتیبانی صندوق های تامین اجتماعی به 3.2 نفر کاهش پیدا کرده است و صندوق کشوری وضعیت بسیار نامناسب تر از این دارد.

وی افزود: مباحثی که سبب شده به ناترازی برسیم بحث کاهش سن بازنشستگی و خوشبختانه افزایش امید به زندگی است. در سال 1330 سن بازنشستگی 56 سال بوده و هم اکنون به 51 سال رسیده و نرخ سن امید به زندگی 47 سال بوده و هم اکنون 76 سال است. همچنین نسبت پشتیبانی ما به لحاظ کاهش نرخ باروری هم به شدت رو به کاهش است به نحوی که 6.91 در سال 1338 به 1.62 رسیده است.

مرتضوی افزود: مشکل دیگر شکاف منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی است. وضعیت بسیار نامناسبی در این حوزه وجود دارد تا جایی که منابع ما در سال 94، 56 همت بوده و مصارف 73 همت و 131 درصد مصارف نسبت به منابع افزایش داشته است همچنین در سال 1400، تقریبا 253 همت جمع منابع نقدی ما بوده و 375 همت مصارف و 148 درصد ضریب عملکرد ماست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مشکل دیگری که در حوزه منابع و مصارف وجود دارد در افق 1405 متاسفانه با مشکل بسیار جدی مواجه هستیم، اگر با همین دست فرمان پیش برویم 759 همت در افق 1405 کسری منابع صندوق تامین اجتماعی و صندوق کشوری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: چرا به این وضعیت رسیده ایم؟ برخی از قوانین سبب شده منابع مان نسبت به مصارفمان پاسخگو نباشد و دخل و خرجمان با یکدیگر سازگاری نداشته باشد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان که تقریبا 78 همت بار مالی دارد و دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق کشوری و تامین اجتماعی بار مالی نزدیک به 86 همت داشته است.

ادامه دارد...