شهرخبر

نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر علوم قانع شدند

نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر علوم قانع شدند

نمایندگان در جلسه علنی امروز از توضیحات زلفی گل در پاسخ به سوالات نماینده مردم تبریز در مجلس قانع شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به سوال محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز از محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

محور سوال محمدحسین فرهنگی از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم توجه به توسعه و حمایت از آموزش های کاربردی- مهارتی مرتبط با مشاغل موجود در کشور و بی توجهی به تصویب رشته‌های مورد نیاز و عدم رسمیت دادن به آنها و همچنین برنامه‌های وزارتخانه مذکور برای اصلاح فرآیند تجدیدنظر در اجرای شیوه‌ها و روش‌های کنونی بود.

وکلای ملت پس از استماع توضیحات وزیر با 156 رأی موافق، 55 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن از توضیحات وی قانع شدند.

*گزارش کمیسیون آموزش  درباره سوال نماینده تبریز از وزیر علوم

رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در توضیح سوال نماینده تبریز از وزیر علوم گفت: علت عدم توجه به توسعه و حمایـت از آموزشهـای کـاربردی-مهـارتی مرتبط با مشاغل موجود در کشور و بی توجهی به تصویب رشته های مـورد نیاز و عدم رسمیت دادن به آنها چیست؟

وی در تشریح بخش دوم سوال نیز افزود: برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اصالح فرآینـد و تجدیـدنظر در اجرای شیوه‌ها و روشهای کنونی که باعث افـت علمـی دانشـگاهها و مراکز آموزش عالی و عدم همسوئی آنها با سیاستهای دولت محترم شده است، چیست؟ نتیجه بررسی: در اجرای ماده 207 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسـلامی، سـؤال های فوق در جلسه رسمی مورخ 26/07/1401 کمیسیون بـا حضـور 16 نفـر از نمایندگان کمیسیون، نماینده محترم سؤال کننده و وزیر محترم، مطـرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سـؤال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون قلمرو سؤالها را ملی تشخیص داده و مستند بـه بنـد 3 مـاده 207 آیین نامـه داخلی مجلس شورای اسالمی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولـین جلسه علنی ارسال می گردد.

در گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری آمده است: شرایط غیر قابل قبولی در بخش قابل توجهی از زیرمجموعه‌های آن وزارت محترم در جریان است که باعث افت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و عدم همسوئی آنها با سیاستهای دولت محترم می شود. برنامه وزارت برای اصلاح فرآیند و تجدید نظر در این شیوه ها و روشها چیست؟

از ارکان مهم آموزش عالی کشور زیر مجموعه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. در دولت آیه الله رئیسی انتظار می رفت گامهای بلندی در راستای ایجاد تفکر انقلابی و اسلامی همسو با دولت ارزشمند ایشان شکل گیرد. در ماههای گذشته، در بخش قابل توجهی از مدیریتهای جدیدی که در این مجموعه مهم و ارزشمند شکل گرفته است نه تنها شاهد این روند نیستیم، بلکه هم از نظر علمی و هم به جهت همسویی با دولت تناقضهای مهمی را شاهد هستیم. از وزارتخانه گرفته تا برخی از دانشگاههای تهران و دانشگاههای استانهای مختلف کشور این منافات قابل توجه است. با این فرایند نه تنها شاهد تحولات مثبت نخواهیم بود، بلکه دوره تلخی را در ایجاد مشکلات جدید، افت کیفیت و تقویت سکولاریسم در مراکز علمی کشور خواهد شد. برنامه وزارت برای اصلاح فرآیند و تجدید نظر در این شیوه ها و روشها چیست؟

انتهای‌پیام/