شهرخبر

فیلم/ سرقت مسلحانه از یک کلینیک زیبایی در دزفول

سرقت

این سرقت مسلحانه در ساعات ابتدایی شروع به کار کلینیک در دزفول رخ داد و تنها یک منشی در کلینیک بوده که سارقان با ورود به محل تعدادی دستگاه لیزر به سرقت بردند و متواری شدند.