حضور مقامات اسرائیلی در ابوظبی به رغم تنش‌های جاری