شهرخبر

امکان خرید اعتباری برای سبد‌های اختصاصی فراهم شد

امکان خرید اعتباری اوراق بهادار برای سبد‌های اختصاصی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران فراهم گردید.

به گزارش ایبِنا، در حالی که تاکنون سبدگردانان وفق ضوابط اختصاصی یا مشخص، قادر به اخذ اعتبار برای سبد‌های تحت مدیریت خود نبودند با تدوین و تصویب مقررات مربوط، از این پس سبدگردانان می‌توانند در صورتی که سرمایه‌گذار سبد اختصاصی در قرارداد سبدگردانی منعقده، به سبدگردان اجازه دریافت اعتبار از شرکت‌های کارگزاری را داده باشد، اقدام به اخذ اعتبار برای، ولی نمایند.

با اعلام مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه، در حال حاضر طبق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ مجوز ابتدایی و کلی براساس شرایط قراردادی جهت دریافت وام یا اعتبار از کارگزار به سبدگردان اعطا شده بود، اما سازوکار و فرآیند اجرایی آن نیازمند وضع مصوبات جدیدی بود که با پیشنهاد مدیریت نظارت بر کارگزاران و با همکاری مدیریت نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین"ضوابط خرید اعتباری اوراق بهادار برای سبد‌های اختصاصی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران " در دستور کار مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه قرار گرفت و متعاقباً؛ با تصویب ضوابط مدنظر، سازوکار، روابط حقوقی و مسئولیت‌هایی که در این خصوص متوجه سبدگردان و کارگزار بود تبیین گردید.

از جمله موضوعات مهمی که در این ضوابط به آن پرداخته شده است؛ نحوه احراز هویت سرمایه‌گذار سبد اختصاصی، تعیین حداکثر زمان تسویه مانده بدهی بابت خرید اعتباری، مفاد الزامی در قرارداد خرید اعتباری فی‌مابین سبدگردان و کارگزار، سقف مجاز اعتبار تخصیصی توسط کارگزار اعتباردهنده به هر سبد اختصاصی و نحوه اقدام در صورت کسری حساب تضمین سبد اختصاصی دریافت کننده اعتبار، می‌باشد. علاوه بر این‌ها رابطه حقوقی سرمایه‌گذار- سبدگردان و سبدگردان- کارگزار نیز به نحو مشخصی ترسیم شده و شرایط مترتب بر این روابط در مقررات مورد اشاره لحاظ گردیده است.

 

منبع: سنا