سرمربی استقلال را مجبور کردند از یک بازیکن استفاده کند!