شهرخبر

پنجره مهر؛

آغاز بارش نخستین برف زمستانی در شهر بجنورد

آغاز بارش نخستین برف زمستانی در شهر بجنورد

بجنورد- بارش نخستین برف زمستانی در سال جاری از ساعتی قبل در بجنورد آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین برف زمستانی در سال جاری از ساعتی قبل در بجنورد شروع به بارش کرده است.

طبق پیش بینی هواشناسی بارش‌ها و کاهش دما تا پنج شنبه ادامه خواهد داشت.