چرا افراد آذربایجان و مازندران بیشتر در معرض ابتلا به کرونا هستند؟