سالمندان آبگوشت بخورند بهتر است یا فست فود؟/ کسانی که نفخ دارند این دانه را در غذا بریزند