شهرخبر

حل مشکل کارتن خواب‌های خیابانی به سبک فرانسوی‌ها

حل مشکل کارتن خواب‌های خیابانی به سبک فرانسوی‌ها

در این فیلم خشونت پلیس فرانسه علیه کارتن خواب‌های خیابانی را مشاهده می‌نمایید.