مک‌دونالد امسال بخشی از کارکنان خود را اخراج می‌کند