اخراج فله ای بعد از فیلترینگ /محدودیت های اینترنتی 43 درصد از بنگاه های اقتصادی را مجبور به توقف استخدام کرد