شهرخبر

فیلم/ تانک‌های مدرن T-۹۰M روسیه در میدان نبرد اوکراین

.

فیلمی از ۳ دستگاه تانک مدرن سازی شده تی۹۰ ام که به تازگی به ارتش روسیه تحویل شده و وارد میدان نبرد در شرق اوکراین شده‌اند.نسخه M تانک تی۹۰ دارای ارتقاهای ویژه در زمینه حفاظت زرهی و سیستم آتش است.