بازار سرمایه در اوج جذابیت/ تاثیر اقدام اخیر بانک‌ها بر بورس چیست؟