این سه ملی‌پوش هم چنان در لیست سیاه! بخشش لازم نیست!