شهرخبر

دست ملی‌پوش فوتبال، در قاچاق کوکائین رو شد!

یک بازیکن ملی‌پوش فوتبال به دلیل حمل ۱۰۹ کیلوگرم کوکائین در فرانسه دستگیر شد.

دست ملی‌پوش فوتبال، در قاچاق کوکائین رو شد!

وقایع روز ـ سرویس ورزشی؛ 

ژان مانوئل ندرا، بازیکن تیم ملی مارتینیک (جزیره ای از مستعمرات فرانسه) و کاپیتان باشگاه محلی لاگنوس لامنتین در فرودگاه رویسی فرانسه با 109 کیلوگرم کوکائین در چمدانش دستگیر شد.

به همراه این بازیکن 29 ساله یک نفر دیگر نیز دستگیر شده بود که پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شد.

باشگاه لاگنوس لامنتین نیز اعلام کرد: متوجه شدیم که یکی از بازیکنان ما در فرودگاه رویسی به دلیل حمل مواد مخدر بازداشت شده است. ما در کار خود برای توسعه ورزش، مبارزه با شیطان و محافظت از جوانان خود در برابر خطرات و عواقب چنین محیطی متحد خواهیم ماند.