شهرخبر

ترور قاضی صلواتی کذب است

ترور قاضی صلواتی کذب است

به رغم اینکه برخی در فضای مجازی شایع شده بود قاضی صلواتی ترور شده، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه این شایعه را تکذیب کرد.

به گزارش مشرق، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه در توییتی نوشت:

دروغ. دروغ. دروغ. تنها دستاورد قابل ذکر معاندین در این روزها همین خبرهای کذب در فضای مجازی است. شهر فتح می‌کنند، پادگان می‌گیرند، ترور می‌کنند، اعتصاب سراسری پیش می‌برند و …. قاضی صلواتی در صحت و سلامت است و بعد از تماسی که داشتم متوجه ترور خود شد.

ترور قاضی صلواتی کذب است