شرایط حداقلی برای ازدواج دانشجویان فراهم شود

نخستین جلسه ستاد ازدواج دانشجویان با هدف راهکارهای تسهیل ازدواج با حضور مسئولان نهادهای مربوطه و شهردار تهران برگزار شد.

علیرضا زاکانی در این جلسه تأکید کرد: باید اطمینانی برای دانشجویان ایجاد و شرایط زندگی حداقلی را برای آنها فراهم کرد.

شهردار تهران اضافه کرد: این موضوع و فراهم کردن شرایط می تواند در ازدواج دانشجویان مؤثر واقع شود.

مصوبه سند ازدواج دانشگاهیان در شهریورماه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده بود و در نخستین جلسه ستاد ازدواج دانشجویان، دستگاه‌ها مکلف شدند تا نیمه بهمن خدمات خود را برای تسهیل در ازدواج دانشجویان فراهم کنند.

شرایط حداقلی برای ازدواج دانشجویان فراهم شود