شهرخبر

محمد غلامحسینی

آبگرفتگی معابر قصه تکراری شهر بوشهر در روزهای بارانی

آبگرفتگی معابر قصه تکراری شهر بوشهر در روزهای بارانی است.

شدت بارش‌ها در شهر بوشهر باعث شده تا آب در برخی از معابر جمع شده و تردد را برای مردم سخت‌تر کند.