خودروهای قاچاقچیان به مزایده گذاشته شد+ جزئیات فروش