شهرخبر

وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی:

اکثر جشنواره ها امسال استانی شدند

 اکثر جشنواره ها امسال استانی شدند

محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی پس از جلسه هیات دولت گفت: ۷ جشنواره مهم در پیش رو داریم دبیرها انتخاب شدند.