عکسی از ماکت سردار سلیمانی پشت میز کار دخترش

نرجس سلیمانی،دختر ارشد سردار سلیمانی که در ششمین دوره شورای شهر تهران حضور دارد،مجسمه ای از پدرشهیدش را در اتاق نمایندگی اش در ساختمان بهشت قرار داده است.

نرجس سلیمانی

دختر شهید سلیمانی در گفتگوی صمیمی اش با خبرگزاری ایرنا درباره علت این کار سکوت کرده و گفته است دلیلش برای این کار کاملا خصوصی است ،اما نیاز داشته حضور پدرش را در محل کارش احساس کند.

او توضیح بیشتری در این زمینه نداده است.

نرجس ،مجسمه شهید سلیمانی  را پشت میز اصلی دفترش در شورای شهر قرار داده است.

 تصاویر ا اقدام خاص و عجیب دختر سردار سلیمانی در اتاق کارش