شهرخبر

پولدارترین خانواده‌های عرب شناسایی شدند

پولدارترین خانواده‌های عرب شناسایی شدند

جماران: به نقل از سی ان ان مجله فوربس، فهرست ثروتمندترین خانواده های جهان عرب در سال ۲۰۲۲ را منتشر کرد.

خانواده ساویرس، سرمایه داری مصری، ثروتمندترین خانواده در جهان عرب بودند که حجم کل ثروت آنها ۱۱.۲ میلیارد دلار برآورد می شود.

براساس محاسبات فوربس، ثروت خانواده ساویرس از ۱۱ مارس ۲۰۲۲ تا ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲، ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

خانواده نجیب میقانی، نخست وزیر لبنان دومین خانواده ثروتمند جهان عرب با ثروت ۵.۶ میلیارد دلار است.

ثروت خانواده میقاتی طی حدود ۹ ماه ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

خانواده منصور، کارآفرین و سرمایه دار مصری، سومین خانواده ثروتمند جهان عرب است که ثروت آن به ۵.۱ میلیارد دلار می رسد.

خانواده یسعد ربراب، تاجر الجزائری نیز با حجم ثروت ۵.۱ میلیارد دلار، رتبه سوم ثروتمندترین خانواده جهان عرب را به خود اختصاص داد.

خانواده الحریری، نخست وزیر اسبق لبنان نیز با ثروت ۴.۷ میلیارد دلار در رتبه پنجم ثروتمندترین خانواده جهان عرب قرار دارد.