صادقی: پروسه انتخاب داوران برای المپیک 2024 پاریس در سمینار آنتالیا مشخص می‌شود