شهرخبر

نمایی از بیمارستان کودکان که در اثر حمله نظامی روسیه آسیب دیده + عکس

نمایی از بیمارستان کودکان که در اثر حمله نظامی روسیه آسیب دیده + عکس

نمایی از یک واحد مراقبت های ویژه بیمارستان کودکان در اوکراین که در اثر حمله نظامی روسیه آسیب دیده است.

منبع: جماران