شهرخبر

تصاویری نایاب از دوره‌گردان انار فروش در زمان قاجار

تصاویری دیدنی از فروش انار در زمان قاجار باقی مانده‌ است. در این تصاویر دوره‌گردان انار را با قاطر حمل می‌کردند.

تصاویری نایاب از دوره‌گردان انار فروش در زمان قاجار

همشهری آنلاین