داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می‌گوید، تهران در سال ۱۴۰۱ تنها دو روز هوای پاک تنفس کرده است، آلاینده غالب فصول سرد سال ذرات کوچکتر از دو و نیم میکرون است اما امسال دی اکسید گوگرد هم استاندارد را تغییر داد.

در این ویدئو با استناد به سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران و داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تلاش کردیم تا به دو پرسش ابتدایی پاسخ دهیم.