شهرخبر

تهران غرق در دود+ عکس

تهران غرق در دود+ عکس

افزایش آلودگی هوا باعث شده است تا در حال حاضر هوای پایتخت در شرایط بسیار ناسالم قرار گیرد و شاخص کیفیت هوا بالاتر از 200 باشد.

منبع: همشهری آنلاین