شهرخبر

فیلم/ بدون تعارف با حاجی ایرانی آزاد شده از زندان سعودی‌ها

بدون تعارف

فردی که عکس حاج‌قاسم را نشان داد و ۸۰ روز زندانی شد.