مخالفت بهارستان با معافیت مالیاتی پزشکان طرحی در مناطق محروم

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی نوبت دوم امروز ( سه شنبه) مجلس گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح تبصره (۴) بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی را بررسی کرده و در خصوص تبصره ۱۳ ماده ۴ این طرح به بحث و بررسی پرداختند.

در حین بررسی تبصره ۱۳ ماده ۴ این طرح، نمایندگان با پیشنهاد علیرضا سلیمی مبنی بر  حذف جزیی از این تبصره که در آن آمده بود «مالیات بر حقوق، مزایا و دستمزد متعهدین مشمول این بند را به نرخ صفر محاسبه کند» موافقت کردند.

بدین ترتیب با رای نمایندگان معافیت مالیاتی پزشکان طرحی در مناطق محروم از این بند حذف شد.

در ادامه نمایندگان تبصره ۱۳ ماده ۴ این طرح را بدین شرح به تصویب رساندند:

دولت مکلف است از محل اعتبارات مربوط به تأمین و ارتقاء سلامت جامعه موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به حذف سقف کارانه آنان اقدام نماید.