۱۰۰ درصد شدن تعرفه صادرات پیاز

محرم سلطانی، مدیرکل دفتر تجارت جهاد کشاورزی در یک بخش خبری گفت: برای تنظیم بازار و کاهش قیمت پیاز در بازار، تعرفه صادراتی این محصول از ۵۰ درصد قیمت پایه صادراتی به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: این دستورالعمل به سازمان توسعه تجارت برای ابلاغ به گمرک ارسال شده است.

 ۱۰۰ درصد شدن تعرفه صادرات پیاز

مدیرکل دفتر تجارت وزارت جهاد کشاورزی همچنین از افزایش قیمت پایه صادراتی پیاز به ۴۰ سنت خبر داد و گفت: این تغییر تعرفه و محدودیت صادراتی برای کنترل قیمت این محصول پرمصرف اعمال شده تا بازار به ثبات برسد.