اعتصاب گسترده، حمل و نقل عمومی در تونس

به نقل از روسیا الیوم، به درخواست اتحادیه حمل و نقل عمومی تونس، کارکنان و رانندگان این بخش صبح امروز دوشنبه به خاطر عدم پرداخت حقوقشان دست از کار کشیدند.

بر همین اساس، اعتصاب گسترده حمل و نقل عمومی در تونس منجر به ترافیک شدید و سردرگمی مسافران در خیابان های پایتخت این کشور و اطراف آن شد.

پیش از این نیز، اتحادیه مشاغل تونس در اقدامی جهت اعمال فشار بر «قیس سعید»، رئیس جمهور این کشور و دولت وی در شرایط سیاسی و اقتصادی نفس گیر این کشور دست به اعتصاب عمومی زده بود.

اعتصاب گسترده، حمل و نقل عمومی در تونس

اتحادیه مشاغل تونس در بیانیه ای ۱۶۰ نهاد اقتصادی که حدود ۳ میلیون کارمند شاغل دارد را به این اعتصاب فراخواند و تصریح کرد که اعتصاب کارگران به جهت دفاع از حقوق اقتصادی و اجتماعی آنها در شرایط سیاسی و اقتصادی نفس گیر کشور است.

بحران سیاسی در تونس که از ژوئیه ۲۰۲۱ با انحلال دولت و شورای قضائی توسط رئیس جمهوری این کشور انجام شد موجب وخامت وضعیت اقتصادی شده است.