شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#بانک مرکزی#سود

چرا بانک مرکزی نباید در تعیین سود سپرده دخالت کند؟

چرا بانک مرکزی نباید در تعیین سود سپرده دخالت کند؟

فردای اقتصاد: دکتر داود سوری، اقتصاددان می‌گوید: یک بانک‌ مرکزی، بانکِ بانک‌ها است. نرخ بهره‌ای که یک بانک مرکزی تعیین می‌کند قرار نیست رابطه بین بانک تجاری و مشتری را تعیین کند بلکه نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند قرار است فقط بین بانک مرکزی و سایر بانک‌ها برقرار باشد.

ویدیوی کامل «اقتصاد دستوری با پول مردم در بانک‌ها چه می‌کند؟» را در وبسایت فردای‌اقتصاد ببینید