شهرخبر

فیلم/ حضور سران عشایر عرب در مراسم سردار سلیمانی

حضور سران عشایر عرب در مراسم سردار سلیمانی

تعداد زیادی از سران عشایر عرب در مراسم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی حضور پیدا کردند.