بازیکن اسپانیایی تایید کرد؛ برای پیوستن به فولاد هیجان زده هستم!