شهرخبر

تعرفه دفاتر اسناد رسمی افزایش پیدا می‌کند

 تعرفه دفاتر اسناد رسمی افزایش پیدا می‌کند

خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.