شهرخبر

نصب سردیس حاج قاسم و ابومهدی در محل شهادت آن‌ها در فرودگاه بغداد

نصب سردیس حاج قاسم و ابومهدی در محل شهادت آن‌ها در فرودگاه بغداد

سردیس شهید سردارقاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در فرودگاه بین المللی بغداد در عراق نصب شد.