"شاهین و تارا" تاکسی‌های جدید تهران!/ اختصاص بخشی از خودروهای وارداتی به عنوان تاکسی