شهرخبر

پنجره مهر؛

تصاویر هوایی از طریق القاسم و زائران سلیمانی

تصاویر هوایی از طریق القاسم و زائران سلیمانی

کرمان - زائران با حضور گسترده در طریق القاسم خود را به گلزار شهدای کرمان می رسانند و در برنامه های فرهنگی موکب ها شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، زائران با حضور گسترده در طریق القاسم خود را به گلزار شهدای کرمان می‌رسانند و در برنامه‌های فرهنگی موکب ها شرکت می‌کنند.