فوری/ زلزله شدید در بندرعباس

زلزله شدیدی دقایقی پیش شهر بندرعباس را لرزاند. هنوز محل و شدت دقیق زمین لرزه اعلام نشده است.

شدت زمین لرزه موجب ترس و دلهره مردم شد.