سردار حسن‌زاده: ما خادم همه مردم هستیم نه بخشی از مردم/ با معاندین سخت برخورد می‌کنیم