شرایط اجرای داوطلبانه شفافیت در مجلس فراهم شده است

محمدباقر قالیباف ، رییس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز یکشنبه 11 دی مجلس، در پاسخ به اخطار و تذکر جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه به جهت رفع ابهام به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع شده تا ابهامات بخش مربوط به شورای عالی نظارت مرتفع شود. شورای نگهبان اشکالی به بخش شفافیت مجلس نگرفته لذا اگر سایر مباحث نیز تعیین تکلیف شود این طرح به قانون تبدیل خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به تأیید بخش شفافیت مرتبط با مجلس ما در پارلمانی مجازی مجلس که راه‌اندازی شده گفتیم  شفافیت برای دوستانی که داوطلب هستند می‌تواند اجرا شود. مرکز انفورماتیک نیز این کار را انجام می‌دهد بنابراین مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

 جواد نیک بین، نماینده مردم کاشمر و بردسکن در مجلسبا اشاره به موضوع طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت: تشکر می‌کنم از رئیس مجلس که این طرح را از یک ماه و نیم قبل که در دستور بود، گفتند با توجه به تأیید بخش شفافیت مجلس در طرح مذکور توسط شورای نگهبان، می‌توانیم آن را به صورت داوطلبانه در پارلمان اجرا کنیم و در سامانه مجلس این موضوع اجازه داده شده لذا خواهشمندیم تا هر چه سریعتر آن را عملیاتی کنند تا سایر قوا نیز نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

شرایط اجرای داوطلبانه شفافیت در مجلس فراهم شده است

وی یادآور شد: اگر شفافیت باشد مشخص می‌شود گرانی ارز به چه دلیل است و سود آن به جیب چه کسانی می رود، همچنین مشخص می‌شود کدام شرکت دخانی مانند BAT یا GTI  چقدر ارز از کشور خارج کردند و پول آن به جیب چه کسانی می‌رود. همچنین اگر شفافیت تحقق پیدا کند قوانین اجرا و مشخص می‌شود که عدم ورود خودرو به چه دلیل بوده و چه کسانی در این زمینه سود یا ضرر کرده‌اند.