سردار حسن‌زاده: ما خادم همه مردم هستیم نه بخشی از مردم