اتفاق دور از انتظار در لالیگای اسپانیا | پایان سال ۲۰۲۲ با خشونت شدید